Skip to content
Vy logo
Components

Info Select

Info Selects er nedtrekkslister med egendesignede valg.


Examples

En enkel InfoSelect

<InfoSelect label="Velg en farge">
 <Item>Grønn</Item>
 <Item>Gul</Item>
 <Item>Oransje</Item>
</InfoSelect>

Når man har en liste med items (og ikke vil hardkode, som over)

<InfoSelect 
 label="Hva er din favorittfarge?"
 items={[
  { key: 1, label: "Grønn" },
  { key: 2, label: "Gul" },
  { key: 3, label: "Oransje" }
 ]}
>
 {(item) => <Item>{item.label}</Item>}
</InfoSelect>

Items med label og beskrivelse

<InfoSelect 
 label="Hva er den beste måten å reise på?"
 items={[
  { key: 1, label: "Tog", description: "Tøff tøff tøff" }, 
  { key: 2, label: "Buss", description: "Brom brom brom" }, 
  { key: 3, label: "Fly", description: "Fly fly fly" }, 
 ]}
>
 {(item) => (
  <Item textValue={item.label}>
   <ItemLabel>{item.label}</ItemLabel>
   <ItemDescription>{item.description}</ItemDescription>
  </Item>
 )}
 </InfoSelect>

InfoSelect med ikoner og tekst

<InfoSelect 
 label="Hva vil du reise med?"
 items={[
  { id: 1, icon: TrainOutline24Icon, title: 'Tog' },
  { id: 2, icon: AirplaneOutline24Icon, title: 'Fly' },
  { id: 3, icon: ScooterOutline24Icon, title: 'Sparkesykkel' }
 ]}
>
 {item => (
  <Item textValue={item.title}>
   <Flex>
    <item.icon aria-hidden="true" marginRight={1} />
    <ItemLabel>{item.title}</ItemLabel>
   </Flex>
  </Item>
 )}
</InfoSelect>

Kontrollert state:

() => {
 const [color, setColor] = React.useState("darkTeal");
 return (
  <Box>
   <SmileOutline30Icon color={color} />
   <InfoSelect 
    label="Ikonfarge" 
    onChange={newColor => setColor(newColor)}
    selectedKey={color}
    width={["100%", "50%"]}
   >
    <Item key="darkTeal">Dark Teal</Item>
    <Item key="primaryGreen">Primary Green</Item>
    <Item key="greenHaze">Green Haze</Item>
   </InfoSelect>
  </Box>
 );
}

Info label only for screen reader:

<InfoSelect isLabelSrOnly={true} label="Velg en farge">
 <Item>Grønn</Item>
 <Item>Gul</Item>
 <Item>Oransje</Item>
</InfoSelect>