Skip to content
Vy logo
Components

FormControl

FormControl lar deg gruppere et skjemaelement med en label, hjelpetekst og feilmelding.


Examples

Et enkelt eksempel

<FormControl>
 <Input label="Navn" />
</FormControl>

Et eksempel med feilmelding

<FormControl isInvalid>
 <Input label="Navn" />
 <FormErrorMessage>Feil navn</FormErrorMessage>
</FormControl>

Et eksempel med hjelpetekst

<FormControl>
 <Input label="Navn" />
 <FormHelperText>Bruk et dekknavn</FormHelperText>
</FormControl>

Et eksempel med både hjelpetekst og feilmelding

() => {
 const [name, setName] = React.useState('');
 return (
  <FormControl isInvalid={name !== "James Bond"}>
   <Input 
    label="Navn" 
    value={name} 
    onChange={e => setName(e.target.value)} 
   />
   <FormErrorMessage>Ikke et dekknavn</FormHelperText>
   <FormHelperText>Bruk et dekknavn</FormHelperText>
  </FormControl>
 );
}