Skip to content
Vy logo

TimePicker

Timepicker – eller tidsvelger – er en komponent som lar brukeren velge et tidspunkt på en brukervennlig måte.


Examples

En enkel tidsvelger

<TimePicker />

En tidsvelger der tiden blir styrt utenfra

() => {
 const [time, setTime] = React.useState(new Time(13, 37));
 return (
  <Stack>
   <TimePicker value={time} onChange={setTime} />
   <Text>Tiden er nå {time.toString()}</Text>
  </Stack>
 );
}

En tidsvelger der hvert trykk på knappene tar deg til nærmeste kvarter

<TimePicker minuteInterval={15} />

En tidsvelger inni et skjema

<form onSubmit={(e) => {
 e.preventDefault();
 alert(`The time is ${e.target.time.value}`);
}}>
  <TimePicker name="time" marginBottom={2} />
  <Button variant="primary" type="submit">Send inn</Button>
</form>

En tidsvelger med feilmelding

<FormControl isInvalid={true}>
 <TimePicker />
 <FormErrorMessage>Ugyldig avreisetidspunkt</FormErrorMessage>
</FormControl>

En disabled tidsvelger

<TimePicker isDisabled />

En tidsvelger med custom label, og fullbredde:

<TimePicker width="100%" label="Avreisetid" />