Skip to content
Vy logo
Components

PasswordInput

Passordfelt brukes til å hente inn passord.


Examples

Et enkelt passordfelt

<PasswordInput label="Passord" />

Et passordfelt med ikon til venstre

<PasswordInput label="Tog-passord" leftIcon={<TrainOutline24Icon />} />

Et kontrollert passordfelt med validering

() => {
 const [password, setPassword] = React.useState("");
 return (
  <FormControl isInvalid={password !== "Tut tut"}>
   <PasswordInput 
    label="Passord"
    value={password}
    onChange={e => setPassword(e.target.value)}
   />
   <FormErrorMessage>Feil passord!</FormErrorMessage>
  </FormControl>
 );
}