Skip to content
Vy logo
Components

Switch

Brytere - eller switches - lar brukerne velge mellom ja og nei.


Examples

En enkel switch

<Switch />

Forskjellige størrelser

<Flex gap={1}>
 <Switch size="sm" /> 
 <Switch size="md" /> 
 <Switch size="lg" /> 
</Flex>

En disablet switch

<Flex gap={1}>
 <Switch isDisabled />
 <Switch isDisabled isChecked />
</Flex>

En switch med label

<FormControl>
 <FormLabel>Ekstra features?</FormLabel>
 <Switch />
</FormControl>

En kontrollert switch

() => {
 const { isOpen, onToggle } = useDisclosure();
 return (
  <Box>
   <FormControl>
    <Center>
     <FormLabel>Vise logo?</FormLabel>
     <Switch isChecked={isOpen} onChange={onToggle} />
    </Center>
   </FormControl>
   {isOpen ? <VyLogo colorScheme="light" /> : null}
  </Box>
 );
}