Skip to content
Vy logo
Components

NumericStepper

En numeric stepper lar deg velge et antall av noe, som antall voksenbilletter eller sykler.


Examples

En enkel numeric stepper

<NumericStepper />
() => {
 const [count, setCount] = React.useState(7);
 return (
  <NumericStepper value={count} onChange={setCount} />
 );
}

En kontrollert numeric stepper

En numeric stepper med minimums og maksimumsverdier

<NumericStepper minValue={-5} maxValue={5} />

En numeric stepper i et skjema

<form onSubmit={(e) => { 
 e.preventDefault();
  alert(`Du sendte inn ${new FormData(e.target).get("counter")}`)
 }}
>
 <NumericStepper name="counter" marginBottom={3} />
 <Button type="submit" variant="primary" size="sm">Send inn</Button>
</form>

En numeric stepper med en label (den bør ha en label)

<StaticCard padding={3} border borderWidth={1}>
 <Flex justifyContent="space-between" alignItems="center">
  <FormLabel htmlFor="stepper" margin={0}>
   Honnørbilletter
  </FormLabel>
  <NumericStepper id="stepper" />
 </Flex>
</StaticCard>

En numeric stepper kan også bruke en FormControl for å sende IDer rundt

<StaticCard padding={3} border borderWidth={1}>
 <FormControl>
  <Flex justifyContent="space-between" alignItems="center">
   <FormLabel margin={0}>
    Honnørbilletter
   </FormLabel>
   <NumericStepper />
  </Flex>
 </FormControl>
</StaticCard>

En disabled numeric stepper

<StaticCard padding={3} border borderWidth={1}>
 <FormControl>
  <Flex justifyContent="space-between" alignItems="center">
   <FormLabel margin={0}>
    Honnørbilletter
   </FormLabel>
   <NumericStepper isDisabled />
  </Flex>
 </FormControl>
</StaticCard>

En numeric stepper som går opp eller ned flere av gangen

<StaticCard padding={3} border borderWidth={1}>
 <FormControl>
  <Flex justifyContent="space-between" alignItems="center">
   <FormLabel margin={0}>
    Honnørbilletter
   </FormLabel>
   <NumericStepper stepSize={3} />
  </Flex>
 </FormControl>
</StaticCard>

En numeric stepper som viser tallet 0 når verdien er 0

<StaticCard padding={3} border borderWidth={1}>
 <FormControl>
  <Flex justifyContent="space-between" alignItems="center">
   <FormLabel margin={0}>
    Honnørbilletter
   </FormLabel>
   <NumericStepper showZero={true} />
  </Flex>
 </FormControl>
</StaticCard>