Skip to content
Vy logo

Box

Box er grunnpillaren til alle komponentene i Spor.


Examples

En enkel Box med bakgrunnsfarge

<Box backgroundColor="mint">
 En veldig enkel boks
</Box>

En Box med padding og runde hjørner

<Box padding={4} borderRadius="md" backgroundColor="cornSilk">
 En litt mer kreativ boks
</box>

En Box som egentlig er en lenke

<Box 
 as="a" 
 href="https://www.youtube.com/watch?v=Zvz6kFVJpwo&list=PLcU9Unqugm6YuG5NM_av57pJajVhgaV7w"
 display="block"
 padding={2}
 width="fit-content"
 border="1px solid"
 borderColor="darkTeal"
 backgroundColor="mint"
 _hover={{ backgroundColor: "seaMist" }}
>
 En fin video om tog!
</Box>