Skip to content
Vy logo

Stack

Stacks brukes til å gi barna sine likt mellomrom mellom seg


Examples

En enkel stack

<Stack>
  <Text>Her er et avsnitt</Text>
  <Text>Her er et avsnitt til</Text>
  <Text>Her er enda et avsnitt</Text>
</Stack>

En stack med egendefinert avstand

<Stack spacing={4}>
  <Text>Her er et avsnitt</Text>
  <Text>Her er et avsnitt til</Text>
  <Text>Her er enda et avsnitt</Text>
</Stack>

En sidelengs stack

<Stack flexDirection="row">
  <Button variant="tertiary">Avbryt</Button>
  <Button variant="primary">Kjøp</Button>
</Stack>

En omvendt sidelengs stack

<Stack flexDirection="row-reverse">
  <Button variant="tertiary">Avbryt</Button>
  <Button variant="primary">Kjøp</Button>
</Stack>