Skip to content
Vy logo
Components

Toast

Toasts are a type of feedback box that provide confirmation of whether an action has been successful or if an error has occurred.


Examples

A simple information toast

() => {
 const toast = useToast();
 return (
  <Button 
   variant="secondary" 
   onClick={() => 
    toast({ variant: 'success', text: "Toast vises!" })
   }
  >
   Vis toast
  </Button>
 );
}

A closable toast

() => {
 const toast = useToast();
 return (
  <Button 
   variant="secondary" 
   onClick={() => 
    toast({ 
     variant: 'info', 
     text: "En toast du kan lukke", 
     isClosable: true
    })
   }
  >
   Vis toast
  </Button>
 );
}

Toast with a button

() => {
 const toast = useToast();
 return (
  <Button 
   variant="secondary" 
   onClick={() => 
    toast({ 
     variant: 'error', 
     text: "Tog forsinket!", 
     buttonText: "Angre",
     onClick: () => alert("No backsies!")
    })
   }
  >
   Forsinke tog
  </Button>
 );
}

Toast with long text and long duration

() => {
 const toast = useToast();
 return (
  <Button 
   variant="secondary" 
   onClick={() => 
    toast({ 
     variant: 'success', 
     text: "Man burde i de aller fleste tilfeller unngå å ha så veldig mye tekst i toast-meldinger. De forsvinner jo tross alt av seg selv etter noen få sekunder. Men du kan utsette visningstiden til å være så lenge du vil med `duration` propen. Send inn antall millisekunder du vil at den skal vises før den lukkes.", 
     duration: 9000,
    })
   }
  >
   Vis toast
  </Button>
 );
}